Стабілізатори напруги AVR

Плюси використання стабілізаторів напруги

Стабілізатор напруги – це прилад, що підтримує напругу електроструму, що надходить електротехніку на заданому рівні. Згідно з ГОСТом електрика, що подається в розетки житлових квартир має володіти напругою 220 В. Однак нестабільна подача електроенергії, перепади напруги, високочастотні перешкоди та збої в мережі – звичне явище, що завдає істотної шкоди електричному устаткуванню і може призвести до його поломки або навіть спричинити його поломку. При цьому потенційно небезпечним є не лише підвищений рівень напруги, а й знижений. Так, наприклад, у холодильнику, що працює більше 3 років за умови зниженого рівня електричної напруги, можуть вийти з ладу електродвигун та компресор. Стабілізатори підтримують напругу близько 220 відповідно знижуючи або підвищуючи вхідну напругу. Також він автоматично відключає внутрішню мережу від джерела живлення при аварійному стрибку вище за допустиму межу. Після нормалізації показників напруги стабілізатор відновить подачу електроструму до техніки. Побутові прилади, підключені до мережі через стабілізатор напруги, експлуатуються значно довше та споживають менше електроенергії, оскільки працюють в оптимальному режимі з максимальним ККД.

Типи стабілізаторів

Існують портативні та стаціонарні стабілізатори. Перші підключають до окремих побутових приладів, другі встановлюють на електричну лінію квартири, будинку чи офісу.

Залежно від типу конструкції існують такі види стаціонарних стабілізаторів:

Релейний електронний відрізняється гарною реакцією на перепади напруги, широким діапазоном напруг (140-280 В), але не пристосований для роботи з електромережею в якій відбуваються часті і різкі стрибки напруги. Стабілізує напругу ступінчасто, перемикаючись по обмотках автотрансформатора, через що вихідна напруга тільки наближається до оптимальної, але не завжди дорівнює 220В. Чим більше ступенів має такий стабілізатор – тим точніше вихідна напруга.

Електромеханічний – сервопривідний стабілізатор має високу точність і плавність стабілізації та відносну дешевизну, здатний працювати з великими струмами, але має тривалий час спрацьовування та має обмеження за робочими температурами та вологістю навколишнього середовища, а також не маленькі габарити.

Повністю електронний – відрізняється тривалим терміном експлуатації, високими швидкістю реакції, точною стабілізацією та рівнем захисту від різких перепадів напруги, широким діапазоном вхідної напруги від 120 до 300 В, стабілізацію здійснює за допомогою напівпровідникових ключів реалізованих на транзисторних або тиристорних схемах. Єдиним недоліком тут є його відносно висока вартість.

Нюанси встановлення стабілізаторів

Також існують однофазні та трифазні стабілізатори. Вибір тут очевидний – якщо у Вашому житловому приміщенні однофазне електроживлення, то Вам потрібний перший варіант, якщо трифазне, то друге. У випадку, якщо електроживлення трифазне, але трифазних споживачів немає раціональнішого буде встановити три однофазні стабілізатори. По-перше, це буде вигіднішим фінансовим рішенням, по-друге, у разі втрати однієї з фаз, дві інші продовжать функціонувати. Щоб визначити кількість фаз і встановити нормалізатор настійно рекомендується скористатися послугами професійних електриків.

Купити стабілізатори напруги та інші супутні товари можна відвідавши наш магазин у Дніпрі, де ви отримаєте конкурентну ціну, ввічливе обслуговування та консультативний сервіс. Також Ви можете оформити замовлення на нашому веб-сайті онлайн. Товар реалізується оптом та в роздріб з доставкою по всій Україні.

 

 

 

Плюсы использования стабилизаторов напряжения

Стабилизатор напряжения – это прибор, поддерживающий напряжение электротока, поступающего на электротехнику на заданном уровне. Согласно ГОСТу электричество, которое подается в розетки жилых квартир должно обладать напряжением 220 В. Однако нестабильная подача электроэнергии, перепады напряжения, высокочастотные помехи и сбои в сети – привычное явление наносящее существенный вред электрическому оборудованию и могущее привести к его поломке или даже воспламенению. При этом потенциально опасным является не только повышенный уровень напряжения, но и пониженный. Так, например, в холодильнике, работающем более 3 лет в условии пониженного уровня электрического напряжения, могут выйти из строя электродвигатель и компрессор. Cтабилизаторы поддерживают напряжение около 220 В соответственно понижая или повышая входное напряжение. Также он автоматически отключают внутреннюю сеть от источника питания при аварийном скачке выше допустимого предела. После нормализации показателей сетевого напряжения стабилизатор возобновит подачу электротока к технике. Бытовые приборы, подключенные к сети через стабилизатор напряжения, эксплуатируются значительно дольше и потребляют меньше электроэнергии, поскольку работают в оптимальном режиме с максимальным КПД.   

Типы стабилизаторов

Существуют портативные и стационарные стабилизаторы. Первые подключают к отдельным бытовым приборам, вторые устанавливают на электрическую линию квартиры, дома или офиса.

В зависимости от типа конструкции существуют следующие виды стационарных стабилизаторов:

Релейный электронный – отличается хорошей реакцией на перепады напряжения, широким диапазоном напряжений (140-280 В), но не приспособлен для работы с электросетью в которой происходят частые и резкие скачки напряжения. Стабилизирует напряжение ступенчато, переключаясь по обмоткам автотрансформатора из-за чего выходное напряжение только приближается к оптимальному, но не всегда равно 220В. Чем больше ступеней имеет такой стабилизатор - тем точнее выходное напряжение.

Электромеханический – сервоприводный стабилизатор обладающий высокой точностью и плавностью стабилизации и относительной дешевизной, способный работать с большими токами но имеющий длительное время срабатывания и имеющий ограничения по рабочим температурам и влажности окружающей среды, а также не маленькие габариты.

Полностью электронный – отличается длительным сроком эксплуатации, высокими скоростью реакции, точной стабилизацией и уровнем защиты от резких перепадов напряжения, широким диапазоном входных напряжений от 120 до 300 В, стабилизацию осуществляет посредством полупроводниковых ключей реализованных на транзисторных или тиристорных схемах. Единственным недостатком, здесь является его относительно высокая стоимость.

Нюансы установки стабилизаторов

Также существуют однофазные и трехфазные стабилизаторы. Выбор здесь очевиден – если в Вашем жилом помещении однофазное электропитание, то Вам необходим первый вариант, если трехфазное, то второй. В случае, если электропитание трехфазное, но трехфазных потребителей нет рациональней будет установить три однофазных стабилизатора. Во-первых, это будет более выгодным финансовым решением, во-вторых, в случае потери одной из фаз, две других продолжат функционировать.  Для того, чтобы определить количество фаз и установить нормализатор настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных электриков.

Купить стабилизаторы напряжения и другие сопутствующие товары можно посетив наш магазин в Днепре, где вы получите конкурентную цену, вежливое обслуживание и консультативный сервис. Также Вы можете оформить заказ на нашем сайте онлайн. Товар реализуется оптом и в розницу с доставкой по всей Украине.

Каталог товаров
2016©0.4873