Мережевий кабель, конектори, телефонні розетки

Мережевий кабель

Цільове призначення мережного кабелю полягає в тому, щоб проводити з'єднання та забезпечувати високошвидкісну передачу даних між пристроями всередині мережі. Залежно від експлуатаційних умов використовують різні види кабелів. Вита пара відрізняється гнучкістю і підходить для встановлення з'єднання між комп'ютерами всередині приміщення. В екранізованих, для додаткового захисту використовується одна або декілька, що відображають сторонні сигнали і захищають від негативного впливу середовища оболонок.

Конектори

Патчкордом називається шнур, обидві сторони якого обтиснуті конекторами - пристроєм, що дозволяє підключитися до ПК, роутера або іншого пасивного приймача. Для комп'ютерних систем характерне використання кросоверів – гнучких патчкордів із багатожильним проводом.

Ще одним важливим параметром є пропускна здатність, найбільша позначається 7А, і дозволяє розвивати швидкість передачі даних до 15 Гб\с. Ви можете купити кілька метрів мережевого кабелю для створення локальної мережі між домашніми або офісними комп'ютерами або придбати шнур у бухті або котушці для зручнішого монтажу.

Розетки

Використання мережевих та телефонних розеток дозволяє спростити встановлення системи, а також зробити більш доступним її ремонт та обслуговування. З її допомогою з'єднуються різні елементи інтернет мережі. Вона оснащена двома роз'ємами RJ-45 – стандартним типом інтерфейсу для зв'язку кручених пар.

 

 

 

Сетевой кабель

Целевое назначение сетевого кабеля состоит в том, чтобы проводить соединение и обеспечивать высокоскоростную передачу данных между устройствами внутри сети. В зависимости от эксплуатационных условий используют различные виды кабелей. Витая пара отличается гибкостью и подходит для установки соединения между компьютерами внутри помещения. В экранизированных, для дополнительной защиты используется одна или несколько, отражающих посторонние сигналы и защищающих от негативного влияния среды, оболочек.

Коннекторы

Патчкордом называется шнур, обе стороны которого обжаты коннекторами – устройством, позволяющим подключиться к ПК, роутеру или другому пассивному приемопередатчику. Для компьютерных систем характерно использование кроссоверов – гибких патчкордов с многожильным проводом. 

Еще одним важным параметром является пропускная способность, самая большая обозначается 7А, и позволяет развивать скорость передачи данных до 15 Гб\с. Вы можете купить несколько метров сетевого кабеля для создания локальной сети между домашними или офисными компьютерами либо приобрести шнур в бухте или катушке для более удобного монтажа. 

Розетки

Использование сетевых и телефонных розеток позволяет упростить установку системы, а также сделать более доступным ее ремонт и обслуживание. С ее помощью соединяются между собой различные элементы интернет сети. Она оснащена двумя разъемами RJ-45 – стандартным типом интерфейса для связи витых пар.

Каталог товаров
2016©0.6569