БФП та Принтери

Типографія на робочому столі

Здається, що може бути звичніше за звичайний принтер? Ці друкарські пристрої - це, мабуть, найстаріші периферійні пристрої для комп'ютерів. Однак принтери довгий час залишалися незручними, складними і дуже дорогими. Розповсюдження персональних комп'ютерів почалося ще на початку 70-х років XX століття, але лише в середині 80-х років з розвитком технології струмкового друку з'явилися перші офісні принтери, які можна вважати придатними для використання в домашніх умовах.

З новими успіхами наукової думки щодо створення нових технологій друку збільшувалася розмаїтість принтерів, доступних простому користувачеві. Саме за застосовуваними технологіями нанесення зображення виділяють кілька основних типів принтерів. Це механічні або матричні, які зараз майже не мають побутового застосування і використовуються лише в відділеннях банків і залізничних касах, а також струмкові і лазерні принтери, які представлені на ринку тисячами найрізноманітніших моделей. І лазерні, і струмкові принтери поділяються на дві групи: кольорові і монохромні або чорно-білі. Струмкові монохромні принтери тепер майже не випускаються, але кольорові лазерні принтери давно перестали бути дорогим екзотикою. Наш інтернет-магазин здійснює продаж принтерів для комп'ютера з доставкою по всій території України.

Також до принтерів в наш час відносять багатофункціональні пристрої. Вже нікого не можна здивувати мобільним телефоном з вбудованою камерою і FM-приймачем. Багатофункціональний пристрій (БФП) є принтером з вбудованим сканером, що дозволяє йому виконувати функцію копіювального апарата навіть без участі комп'ютера. Якщо вам дійсно потрібні всі ці функції для роботи, то ви значно зекономите не лише простір на своєму робочому місці, але й фінанси. Як звичайні принтери, БФП можуть бути як струмковими, так і лазерними.

Перш ніж купити БФП або принтер, вам потрібно врахувати кілька технічних параметрів, що характеризують будь-який друкарський пристрій. Перш за все, це роздільна здатність. Саме від цього параметра залежить чіткість зображення, яке ви надрукуєте на своєму принтері.

Наступним важливим параметром для домашнього кольорового принтера є кількість кольорів. Мінімальна кількість кольорів у принтера - чотири: чорний, червоний, синій і жовтий. Такі принтери використовуються для друку простих кольорових документів. Більшість сучасних принтерів, призначених для друку з фотографічним рівнем передачі кольору, використовують не менше семи кольорів.

Важливим параметром, який ви повинні враховувати при виборі принтера, є вартість надрукованого аркуша. Традиційно вартість друку, отриманого на струмковому принтері, може бути у кілька разів вище, ніж на лазерному. Однак вартість самого струмкового принтера значно нижча. Таким чином, використання струйного друку буде виправданим при невеликому обсязі роботи. Крім того, швидкість роботи струмкового принтера значно нижча. Наш інтернет-магазин пропонує найвигідніші ціни на МФП в Україні.

Ще одним параметром принтера, який з'явився останнім часом і впливає на його вартість, є можливість підключення до комп'ютерної мережі або можливість бездротового (wi-fi) способу передачі даних для друку. З появою в домашньому використанні великої кількості ноутбуків, смартфонів і цифрових фотокамер, ці функції вже не вважаються потрібними лише в офісі.

Отримайте свій принтер поштою
Ви можете придбати принтер у нашому інтернет-магазині в Дніпрі. Ціни на принтери різних виробників можуть значно варіюватися в залежності від відомостей бренду, параметрів друкарського пристрою та технологій, які виробник використовує у своїй продукції. Але ми впевнені, якщо ви вирішили замовити і придбати принтер, то наш каталог безсумнівно містить відповідний пристрій, що відповідає вашим вимогам, і ми впевнені, що його вартість вас приємно здивує.

Відправка замовлень по всій Україні: Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці та інші міста України.

 

 

 

Типография на рабочем столе

Казалось бы, что может быть привычнее обычного принтера? Эти печатающие устройства – это чуть ли не самые «древние» периферийные устройства для компьютеров. Однако, принтеры долгое время оставались громоздкими, сложными и очень дорогостоящими. Бурное распространение персональных компьютеров стартовало еще в начале 70-х годов XX века, но лишь в середине 80-х, с развитием технологии струйной печати, появились первые принтеры для офиса, которые уже можно считать пригодными для применения в домашних условиях.

С новыми успехами научной мысли по созданию новых технологий печати увеличивалось и разнообразие принтеров, доступных простому пользователю. Именно по применяемым технологиям нанесения изображения различают и несколько основных типов принтеров. Это механические или матричные, которые сейчас практически не имеют бытового применения и использующиеся только в отделениях банков и в железнодорожных кассах, а также струйные и лазерные принтеры, которые представлены на рынке тысячами самых разнообразных моделей. И лазерные и струйные принтеры разделяются на две группы: на цветные и монохромные или черно-белые. Сейчас практически не выпускаются монохромные струйные принтеры, однако, цветные лазерные принтеры уже давно перестали быть дорогой экзотикой. Нашим интернет магазином осуществляется продажа принтеров для компьютера с доставкой по всей территории Украины.

Так же к принтерам в настоящее время относят и много-функциональные устройства. Никого уже нельзя удивить мобильным телефоном со встроенной камерой и fm-приемников. МФУ же представляет собой принтер со встроенным сканером, что позволяет ему выполнять функцию копировального аппарата даже без участия компьютера. Если Вам для работы действительно необходимы все эти функции, то Вы существенно сэкономите не только пространство на своем рабочем месте, но и финансы. Как и обычные принтеры, МФУ также бывают струйными или лазерными.

Прежде, чем купить МФУ или принтер, Вам необходимо учесть ряд технических параметров, характеризующих любое печатающее устройство. В первую очередь - это разрешающая способность. Именно от этого параметра зависит то, насколько четким будет изображение, которое Вы напечатаете на своем принтере.

Следующим важным для домашнего цветного принтера параметром является количество цветов. Минимальное количество цветов у принтера – четыре: черный, красный, синий и желтый. Подобные принтеры используются для печати несложных цветных документов. Большинство же современных принтеров предназначенных для печати с фотографическим уровнем цветопередачи использует не менее семи цветов.

Важным параметром, который Вы должны учитывать при выборе принтера, является стоимость отпечатанного листа. Традиционно стоимость отпечатка, полученного на струйном принтере может быть в несколько раз выше, чем на лазерном. Однако стоимость самого струйного принтера – значительно ниже. Таким образом, использование струйной печати будет оправдано при небольшом объеме работы. К тому же и скорость работы струйного принтера значительно ниже. Наш интернет магазин предлагает самые выгодные цены на МФУ в Украине.

Еще одним параметром принтера, появившимся в последнее время и влияющим на его стоимость, является возможность подключения к компьютерной сети или возможность беспроводного способа передачи данных на печать. С появлением в домашнем использовании большого количества ноутбуков, смартфонов и цифровых фотокамер, эти функции уже не кажутся востребованными только в офисе.

Получи свой принтер по почте

Купить принтер в Днепре вы можете в нашем интернет магазине. Цены на принтеры разных производителей могут сильно розниться друг от друга в зависимости от именитости бренда, параметров печатающего устройства и технологий, которые производитель применил в своем изделии. Но мы уверены, если Вы решили заказать и купить принтер, то наш каталог наверняка содержит соответствующий Вашим требованиям и мы убеждены, что его стоимость Вас приятно удивит.

Отправка заказов по Украине: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы и другие города Украины.

Тип Вых

  • МФУ(121)
  • Плоттер(3)
  • Принтер(74)

Тип печати

  • Лазерный(114)
  • Матричный(1)
  • Струйный(82)
Каталог товаров
2016©1.2818